ურთიერთობები საქართველოსა და უგანდის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და უგანდის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2010 წლის 9 დეკემბერს.