ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და ჩადის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ჩადის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2014 წლის 19 ივნისს.