საქართველოსა და ჰაიტის რესპუბლიკას შორის არსებული ურთიერთობები

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ჰაიტის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 16 დეკემბერს.

ჰაიტის რესპუბლიკის დიპლომატიური გადაფარვა ხორციელდება აშშ-ში საქართველოს საელჩოდან.

პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებასთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებზე, მხარეები თანამშრომლობენ მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.