შესავალი

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია წარმოადგენს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის კონცეპტუალურ ჩარჩო დოკუმენტს. იგი რიგით მეოთხე უწყებრივი სტრატეგიაა, რომელშიც ასახულია საშუალოვადიან პერსპექტივაში (2015-2018 წწ.) ქვეყნის საგარეო უწყების მიერ შესასრულებელი საგარეო პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები.

წინამდებარე სტრატეგიაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ამოცანად რჩება ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამ კუთხით, საგარეო უწყების ძალისხმევა მიმართული იქნება რუსეთის მიერ ქვეყნის დეოკუპაციის წარმატებული პოლიტიკის გატარებისაკენ, რაც ითვალისწინებს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პროცესში საერთაშორისო ჩართულობის ამაღლებას; საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის გადაწყვეტისათვის ხელსაყრელი ნიადაგის მომზადებას; ომით გაყოფილ და საოკუპაციო ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენასა და ურთიერთობების გაღრმავებას.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ უპირველეს ამოცანად ასევე რჩება ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. იგი ქართული საზოგადოების თავისუფალი და ურყევი არჩევანია, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის მიერ განვითარების მთავარ ორიენტირად განიხილება.

აღნიშნული მიმართულებით იდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რისი დასტურიცაა 2014 წლის 27 ივნისს ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტის - საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას უზრუნველყოფს.

საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაცია წარმოადგენს ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფის საშუალებას. საქართველოს საგარეო უწყების ძალისხმევა მიმართული იქნება ნატო-ს ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელებისაკენ.

საგარეო უწყება განაგრძობს შესაბამის ძალისხმევას, მმართველობის დემოკრატიული სისტემის შემდგომი განვითარებისა და საქართველოში ევროპული ტიპის ლიბერალურ-დემოკრატიული სახელმწიფოს აღმშენებლობის მიმართულებით.

მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობის განმტკიცების საქმეში და მომავალშიც განაგრძობს, საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან, მათ შორის საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან აქტიურ ბრძოლას, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების, შეიარაღებაზე კონტროლისა და გაუვრცელებლობის უზრუნველყოფის სფეროში საკუთარი წვლილის შეტანას.

საგარეო უწყების მიერ გადაიდგმება ნაბიჯები, საერთაშორისო არენაზე საქართველოსა და მისი პოტენციალის, მათ შორის ქვეყნის რეფორმატორული გამოცდილების, გარე სამყაროსათვის ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენის მიმართულებით.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. საგარეო უწყება ძალისხმევას არ დაიშურებს, კიდევ უფრო გააღრმავოს თანამშრომლობა რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური და ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისათვის, რაც რეგიონს ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველს გახდის  და  მის უსაფრთხოებას გაზრდის.
მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პატივისცემის საფუძველზე საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაცია, რისი საწინდარიც უნდა გახდეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება, ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული მიმართულებების - უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, დემოკრატიული მმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე ხალხთაშორისი და კულტურული კონტაქტების განვითარების ფარგლებში.
ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, რომელსაც ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია, მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების - ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შეუქცევადობის, მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის უზრუნველყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

დიდი ყურადღება დაეთმობა, ასევე აზიის კონტინენტის რეგიონების, ავსტრალიისა და ოკეანეთის, აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო ორმხრივი, თუ მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარებას გლობალური პარტნიორობის კონტექსტში.

საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციათა როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების განმტკიცება.
მსოფლიოში მოვლენების დინამიურად განვითარების გათვალისწინებით, სტრატეგია პერიოდულად დაექვემდებარება  რედაქტირებას.

 • მისია

  საქართველოს ეროვნული ინტერესების გატარება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და უკეთესი მსოფლიო თანამეგობრობის ჩამოყალიბებაში წვლილის შეტანა

  • ერთიანი, უსაფრთხო, დემოკრატიული და განვითარებული სახელმწიფო
   • სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა
   • ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია
   • დემოკრატიული განვითარება
   • ეკონომიკური განვითარება
  • საქართველოს როლი საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში
   • საერთაშორისო უსაფრთხოება
   • ენერგეტიკული უსაფრთხოება
   • ახალ საფრთხეებთან ბრძოლა
   • შეიარაღებაზე კონტროლი და გაუვრცელებლობა
   • საქართველოს წარმოჩენა
  • საქართველოს მოქალაქეები საზღვარგარეთ
   • მოქალაქეთა უფლებები და თავისუფლებები
   • დიასპორებთან ურთიერთობა