ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
    ძალაშია: 11.02.2012.