ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ალბანეთის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ალბანეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 1.12.2010

  2. „საქართველოს მთავრობასა და ალბანეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 4.12.2013
    ძალაშია 7.02.2014