ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და არგენტინის რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობათა, საერთაშორისო ვაჭრობისა და კულტთა სამინისტროს შორის ორმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
    ხელმოწერილია და ძალაშია 21.08.2010.

  2. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და არგენტინის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, მესაქონლეობის, მეთევზეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის, მესაქონლეობის, მეთევზეობის, აგროინდუსტრიისა და სასოფლო-სამეურნეო რაიონების განვითარების დარგში ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
    ხელმოწერილია და ძალაშია 15.10.2010.

  3. „საქართველოს მთავრობასა და არგენტინის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 24.04.2013. ძალაშია 25.06.2013.