ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ბაჰრეინის სამეფოს შორის

  1. საქართველოს მთავრობასა და ბაჰრეინის სამეფოს მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება.
    ძალაშია: 1.08.2012.

  2. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ბაჰრეინის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ.
    ძალაშია: 27.09.12.