ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის

 1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობების სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ“
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 26.08.2011.

 2. შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური, სამსახურებრივი და სპეციალური პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო მოთხოვნების გაუქმების შესახებ“
  ხელმოწერილია 26.08.2011. ძალაშია 29.10.2011.

 3. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობისა და სურსათის სამინისტროს შორის აგრო–სამრეწველო სფეროში ეკონომიკური და სამეცნიერო–ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ”
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.10.2011.

 4. “საქართველოს მთავრობასა და ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.04.2012.