ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და გაიანას კოოპერატიულ რესპუბლიკას შორის

  1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გაიანას კოოპერატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 26.09.2012.