ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და გამბიის რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გამბიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 28.03.2011.