ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და გრენადას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გრენადას საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო ბიზნესის სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 18.03.2014.