ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური, სპეციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო მოთხოვნებისაგან გათავისუფლების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია: 03.06.1999; ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

 2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის კონსულტაციების შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია: 03.06.1999. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 3. ურთიერთგაგები მემორანდუმი საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვისა და ფარმაცევტიკის სფეროში.
  ხელმოწერილია: 22.10.2002. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 4. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის გენერალურ სამდივნოს შორის.
  ხელმოწერილია: 04.04.2009. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 5. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია: 03.06.1999. ძალასშია: 07.02.2000.

 6. შეთანხმება საქრთველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური, ტექნიკური და სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია: 03.06.1999. ძალასშია: 07.02.2000.

 7. საქართველოს მთავრობასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის განმახორციელებელი პროგრამა.
  ხელმოწერილია: 20.01.2010. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 8. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეგვიპტის არბთა რესპუბლიკის მთავრობას სორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია: 03.06.1999. ძალაშია: 07.02.2000.

 9. საქართველოს მთავრობასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია: 25.05.2010. ძალაშია 2012 წლის 20 დეკემბრიდან.