ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის

 1. ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების შესახებ.
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 25.03.93.

 2. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ.
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 26.06.95.

 3. საზღვაო შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის.
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 07.06.95.

 4. ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 09.08.95.

 5. ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და დაცვის შესახებ
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 28.07.95.

 6. ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 13.07.94.

 7. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს რესპუბლიკაში თავისუფალი ვაჭრობისა და ეკონომიკური ზონების დაარსებასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ტექნიკურ-ეკონომუკური დასაბუთების შემუშავებისა და სათანადო კანონმდებლობის შექმნის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 31.08.95. ძალაშია 31.08.95.

 8. ტექნიკური თანამშრომლობის ოქმი მცირე და საშუალო მასშტაბების მრეწველობის განვითარების შესახებ საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის მთავრობას შორის
  ხელმოწერილია: 22.05.92. ძალაშია 22.05.92.

 9. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ექსპერტთა მომზადების შესახებ
  ხელმოწერილია: 01.05.92. ძალაშია 01.05.92.

 10. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 30.07.92. ძალაშია 30.07.92.

 11. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის დარგში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 13.01.1994. ძალაშია 16.05.94.

 12. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უსაფრთხოების დარგში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 13.01.94. ძალაშია 16.05.94.

 13. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 13.01.94. ძალაშია 16.05.94.

 14. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობის დარგში ტექნიკური, სამეცნიერო და ეკონომიკური თანამშრომლობის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 13.01.94.

 15. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალციხე/პოსოფ-თურქოზურგუს რაიონში სასაზღვრო გასასვლელის გახსნის შესახებ
  ხელმოწერილია: 31.07.95. ძალაშია 31.07.95.

 16. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის საგარეო ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ
  ხელმოწერილია: 13.01.94. ძალაშია 18.01.96.

 17. ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 15.01.98.

 18. სავიზო შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 04.06.96.

 19. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 04.04.96.

 20. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო წვრთნის, ტექნიკისა და მეცნიერების სფეროებში
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 27.09.96.

 21. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 20.01.97.

 22. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორი ქვეყნის სარკინიგზო და სხვა საინფრასტრუქტურო ქსელების დაკავშირების შესახებ
  ხელმოწერილია: 4.04.96. ძალაშია 04.04.96.

 23. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 04.04.96.

 24. სასაზღვრო ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის
  ხელმოწერილია: 14.07.1997. ძალაშია 04.03.99.

 25. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შავ ზღვაზე საზღვრის დადასტურების შესახებ
  ხელმოწერილია: 14.07.1997. ძალაშია 22.09.99.

 26. ოქმი საქართველოს განათლების სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელობას შორის უმაღლესი განათლების დარგში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 14.07.1997. ძალაშია 14.07.97.

 27. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო მომზადების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 14.07.1997. ძალაშია 16.02.98.

 28. ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 14.07.1997. ძალაშია 28.03.98.

 29. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 13.03.98. ძალაშია 13.03.98.

 30. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის
  ხელმოწერილია: 12.06.95. ძალაშია 15.08.95.

 31. საკონსულო ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის
  ხელმოწერილია: 12.06.95. ძალაშია 12.04.98.

 32. ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო სფეროში გრანტის შესახებ
  ხელმოწერილია: 11.06.1998. ძალაშია 11.06.98.

 33. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 15.01.2000. ძალაშია 15.01.00.

 34. ხელშეკრულება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოციალური დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 11.12.1998. ძალაშია 20.11.03.

 35. ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო სფეროში გრანტის შესახებ
  ხელმოწერილია: 16.07.99. ძალაშია 14.03.00.

 36. შეთანხმება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის საერთო საზღვრიდან ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების ამოღების ორმხრივი რეჟიმის დამყარებისა და სასაზღვრო დაცვის მიზნით მათი სამომავლო გამოყენების აღკვეთის შესახებ
  ხელმოწერილია: 29.01.2001. ძალაშია 04.02.09.

 37. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოციალური დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების განხორციელებასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელო ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია: 11.12.1998. ძალაშია 20.11.03.

 38. შეთანხმება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შორის მედიცინისა და ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 29.10.1994. ძალაშია 29.10.94.

 39. ოქმი საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თურქეთის საჰაერო ძალების პერსონალის მიერ საქართველოს საჰაერო ძალების აკადემიური და საფრენოსნო სწავლების განხორციელების შესახებ
  ხელმოწერილია: 15.01.2000. ძალაშია 12.05.00.

 40. ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საპატრულო კატარღის TCG AB-30 (P-130) გადაცემის შესახებ
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 01.12.98.

 41. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში ტექნიკური, სამეცნიერო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 29.01.01.

 42. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 28.12.05.

 43. ოქმი საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულისა და სხვა მნიშვნელოვანი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ შეთანხმების მე-9 მუხლის შესრულების შესახებ
  ხელმოწერილია: 10.03.2005. ძალაშია 29.07.05.

 44. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის დარგში შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 05.10.2005. ძალაშია 25.05.07.

 45. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 1996 წლის 4 აპრილის სავიზო შეთანხმებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ შეთანხმება. დადებულია ნოტების გაცვლის გზით
  ხელმოწერილია: 15.01.2005. ძალაშია 10.02.06.

 46. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბათუმის აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ
  ხელმოწერილია: 14.03.2006. ძალაშია 08.05.07.

 47. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საელჩოების უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით
  ხელმოწერილია: 13.11.2006. ძალაშია 28.06.07.

 48. ოქმი ორივე ხელშემკვრელი ან მესამე მხარის კომპეტენტური ორგანოების მიერ საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული მგზავრების, ბარგის, ტვირთისა და ფოსტის მობრუნების შემთხვევაში გასატარებელი პროცედურების შესახებ
  ხელმოწერილია: 16.02.2007. ძალაშია 06.07.07.

 49. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკას მთავრობას შორის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ დებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად ორივე მხარის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული მგზავრების, ბარგის, ტვირთის და ფოსტის კონტროლის რეგისტრაციისა და მომსახურების ტექნოლოგიის შესახებ
  ხელმოწერილია: 26.05.2007. ძალაშია 03.12.07.

 50. ოქმი საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენების უსაფრთხოების საავიაციო უშიშროების და მომხმარებელთა მოთხოვნილებების უზრუნველყოფის თაობაზე
  ხელმოწერილია: 26.05.2007. ძალაშია 25.10.07.

 51. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის გენერალურ შტაბს შორის ლოგისტიკის დარგში განსახორციელებელი ოქმი.
  ხელმოწერილია: 23.02.2007. ძალაშია 26.10.07.

 52. ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამხედრო გრანტის შესახებ" და "ოქმი საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ფინანსური დახმარების განხორციელების შესახებ
  ხელმოწერილია: 10.10.2007. ძალაშია 17.01.08.

 53. შეთანხმება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ
  ხელმოწერილია: 21.11.2007. ძალაშია 15.02.10.

 54. შეთანხმება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 21.11.2007. ძალაშია 01.11.08.

 55. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თურქეთის რესპუბლიკის გენერალურ შტაბს შორის ლოგისტიკის დარგში განსახორციელებელი ოქმი
  ხელმოწერილია: 11.04.2008. ძალაშია 28.11.08.

 56. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტოს (TIKA) მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 100 მუდმივი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის თაობაზე
  ხელმოწერილია: 11.11.2008. ძალაშია 10.03.09.

 57. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის (TIKA)-ას თბილისის პროგრამის საკოორდინაციო ოფისის სტატუსის შესახებ
  ხელმოწერილია: 11.11.2008. ძალაშია 16.03.09.

 58. საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამხედრო გრანტის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია: 26.11.2008. ძალაშია 18.03.09.

 59. საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ფინანსური დახმარების განხორციელების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია: 26.11.2008. ძალაშია 18.03.09.

 60. თურქეთის რესპუბლიკის გენერალურ შტაბსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ლოგისტიკის დარგში განსახორციელებელი ოქმი
  ხელმოწერილია: 05.02.2009. ძალაშია 30.12.10.

 61. თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ 1996 წლის 4 აპრილის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 11.06.10 . ძალაშია 02.12.10.

 62. საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 23.12.2010. ძალაშია 15.07.11.

 63. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 1996 წლის 4 აპრილის სავიზო შეთანხმებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
  ხელმოწერილია: 04.12.2009. ძალაშია 10.12.2011.

 64. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ხელმოწერილია: 11.06.2010. ძალაშია 4.04.2012.

 65. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 15.12.2011. ძალაშია 30.05.2012.

 66. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“
  ხელმოწერილია: 22.02.2012. ძალაშია 01.09.2012.

 67. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „სარფი-სარფ“ და“კარწახი-ჩილდირ/აკტაშ“ და ახალციხე–პოსოფი/თურქგოზუ“ სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია: 08.10.10. ძალაშია: 12.12.2012.

 68. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ბაქო-თბილისი-ყარსის“ მონაკვეთზე დაგეგმილი სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობის ხელშეწყობის შესახებ შეთანხმების პროექტი.
  ხელმოწერილია: 03.09.2012. ძალაშია: 26.12.2012.

 69. „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის საერთაშორისო გადაადგილების შესახებ მონაცემთა ელექტრონულად გაცვლის დეტალების თაობაზე„ ოქმი
  ხელმოწერილია: 27.10.2011. ძალაშია: 01.01.2013.

 70. „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ„ 1996 წლის 4 აპრილის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 31.05.2011. ძალაშია: 08.01.2013.

 71. „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „სარფი-სარფ“, „კარწახი-ჩილდირ/აკტაშ“ და „ახალციხე–პოსოფი/თურქგოზუ“ სახმელეთო პორტალებზე მგზავრების, საავტომობილო ტრანსპორტისა და საქონლის გადაადგილების პროცედურებისა და სამუშაო საათების შეთანხმების და თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი
  ხელმოწერილია: 24.05.2011. ძალაშია: 28.01.2013.

 72. საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ლოგისტიკის დარგში განსახორციელებელი ოქმი
  ხელმოწერილია: 02.04.2012. ძალაშია: 13.12.2012.

 73. „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ„ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 17.12.2012. ძალაშია: 1.06.2013.

 74. „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური დახმარების შესახებ„ განსახორციელებელი ოქმი
  ხელმოწერილია: 17.12.2012. ძალაშია: 1.06.2013.

 75. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბს შორის სასაზღვრო ქვედანაყოფის წვრთნის ჩატარებისა და მასპინძელი ქვეყნის მხარდაჭერის პირობებთან დაკავშირებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი“
  ძალაშია თურქეთის მიერ ბოლო ხელმოწერის დღიდან - 2013 წლის 20 სექტემბრიდან.

 76. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალციხე-ბორჩხას დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის შესახებ
  ხელმოწერილია: 20.01.2012. ძალაშია 25.03.2014.