ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის

 1. საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 2007 წლის 18 მაისს. ძალაშია 2011 წლის 16 მაისიდან. 

 2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობისს შესახებ ოქმი.
  ძალაშია 2010 წლის 9 თებერვალიდან. 

 3. საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ხელი მოეწერა მხოლოდ ინგლისურს.
  ძალაშია 2010 წლის 29 ივლისიდან.

 4. იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის სამოქალაქო თავდაცვის სფეროში შეთანხმება.
  ძალაშია: 2012 წლის 22 აპრილიდან. 

 5. საქართველოს მთავრობასა დაიორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 2012 წლის 8 მარტიდან.