ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კირიბატის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კირიბატის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.09.2013.