ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კოლუმბიის რესპუბლიკას შორის

  1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კოლუმბიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.09.2013.