ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კოსტა რიკის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კოსტა რიკის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის საერთო ინტერესის საკითხებზე პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების პროცედურის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 17.11.2009.