ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ლიბიის სახელმწიფოს შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლიბიის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.09.2013.