ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და მარშალის კუნძულების რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მარშალის კუნძულების რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 26.09.2012.