ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და მოზამბიკის რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მოზამბიკის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 13.09.1996.