ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და მონეტენეგროს შორის

  1. საქართველოს  საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მონეტენეგროს საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.07.2013.