ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ნიგერიის ფედერალურ რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს მთავრობასა და ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკის მთავრობას შორის თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.07.2013.