ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ომანის სასულთნოს შორის

  1. საქართველოს საგრეო საქმეთა სამინისტროსა და ომანის სასულთნოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
    ძალაშია: 12.09.2012.