ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და პანამის რესპუბლიკას შორის

  1. პანამას საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.09.2012.