ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და პერუს რესპუბლიკას შორის

  1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „პერუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის საერთო ინტერესის საკითხებზე პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების პროცედურის შესახებ“
    ხელმოწერილია 2010 წლის 29 ოქტომბერს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

  2. შეთანხმება პერუს რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის დიპლომატიური,  სპეციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელების ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ
    ხელმოწერილია 2010 წლის 29 ოქტომბერს. ძალაშია 2011 წლის 22 თებერვლიდან.