ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურული და სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 20.04.1993. ძალაშია 05.07.1993

 2. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რეგიონთაშორისი ურთიერთობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 20.04.1993. ძალაშია 03.10.1994 

 3. საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და პოლონეთის რესპუბლიკის ეროვნულ თავდაცვის მინისტრს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 12.12.1996

 4. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავლებსა და კაპიტალზე და ქონებაზე გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.11.1999. ძალაშია 31.08.2006

 5. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.12.2004

 6. მემორანდუმი ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.12.2004

 7. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორგანიზებული და სხვა სახის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 31.05.2007. ძალაშია 03.05.2008

 8. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.11.2007. ძალაშია 01.07.2008

 9. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.11.2013. ძალაშია 6.07.2014

 10. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების აღმასრულებელი ოქმი
  ხელმოწერილია 12.11.2013. ძალაშია 6.07.2014

 11. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამოქალაქო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 26.11.2010. ძალაშია 11.04.2011

 12. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მეცნიერების, განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში 2011-2013 წლებში თანამშრომლობის პროგრამა
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 26.07.2011

 13. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.11.2013. ძალაშია 17.08.2014

 14. საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია ძალაშია 1.11.2013