ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 09.11.1994; / ძალაშია 03.08.1996.

 2. თანამშრომლობის ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო სამინისტროს შორის.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 8.11.1994

 3. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფოსტო კავშირისა და ტელეკომუნიკაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 8.11.1994 / ძალაშია 27.06.1996

 4. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 8.11.1994 / ძალაშია 10.10.1997

 5. მემორანდუმი საკვები პროდუქტების უსასყიდლოდ მოწოდების განხორციელების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის მთავრობას შორის.
  ხელმოწერილია 8.11.1994 / ძალაშია 18.10.1995

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 1.12.1995 / ძალაშია 18.04.1997

 7. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.04.1997 / ძალაშია 03.02.1998

 8. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 10.04.1997 / ძალაშია 16.04.1998.

 9. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის დარგში შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.04.1997 / ძალაშია 27.05.1998

 10. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.04.1997 / ძალაშია 29.06.1998

 11. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მათ საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის თანამშრომლობისა და ურთიოერთდახმარების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.04.1997 / ძალაშია 14.01.1999

 12. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.09.1997

 13. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თანამშრომლობის განვითარების შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 17.12.1998

 14. საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია.
  ხელმოწერილია 10.05.1999 / ძალაშია 20.10.2002

 15. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საბერძნეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 10.04.1997. / ძალაშია 08.07.1998.

 16. შეთანხმება ორმხრივი დახმარების თანამშრომლობის პროგრამის შესახებ საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 6.09.2000

 17. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული შენობის აღდგენისათვის გრანტის გამოყოფის შესახებ ნოტების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.06.2003

 18. საქართველოს მთავრობასა (აღმასრულებელ ხელისუფლებას) და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 16.09.2003 / ძალაშია 15.07.2005

 19. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საკონსულო დაწესებულებათა გახსნის თაობაზე შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 22.01.2007 / ძალაშია 07.06.2007

 20. საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საკონსულო დაწესებულებათა გახსნის თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შეთანხმებაში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 16.06.2011 / ძალაშია 21.12.2012