ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სან მარინოს რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს მთავრობასა და სან მარინოს რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 28.09.2012. ძალაში შევიდა 12.04.2013.