ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფინანსო“ ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 10.07.1995. არ არის საერთაშორისო.

 2. „საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან – 05.07.1993

 3. „საქართველოს რესპუბლიკასა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების, მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულება.
  ხელმოწერილია 21.01.1994. ძალაშია 20.06.1999

 4. „საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტროსა და საფრანგეთის მცირე და საშუალო საწარმოების საყოველთაო კონფედერაციას შორის“ შეთანხმების ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997

 5. „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტრანსპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.02.1997. ძალაშია 01.03.1997

 6. „საფრანგეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის დარგში ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997

 7. „გაერთიანება ქართულ ბანკსა და კრედიტ კომერსიალ დე ფრანსს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 04.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 8. „საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტროსა და ALCATEL-ს შორის“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 9. „საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და ALCATEL-ს შორის სენაკის აეროპორტის ტექნიკური გადაიარაღების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 10. „საქართველოს სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტის თავჯდომარესა და ALCATEL-ს შორის“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 04.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 11. „საქართველოს სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და SOFREMI-ს პრეზიდენტს (შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოება) შორის“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 12. „ქ. თბილისი მერიასა და ქ. პარიზის მერიას შორის თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 04.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 13. „საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო საქმეთა განვითარების დარგში“ განზრახულობათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო 

 14. „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა  და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.02.1997. ძალაშია 13.04.2000

 15. „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს და ფირმა "snc - lavleneurop"-ს  შორის“ განზრახულობათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 16. „საქართველოს სათბობისა და ენერგეტიკის სამინისტროსა და ფირმა "snc - lavleneurop"-ს  შორის“ განზრახულობათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო  

 17. „საქართველოს სოფლის მეურნეობასა და სურსათის სამინისტროსა და ფირმა "siukden"-ს შორის„ განზრახულობათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 18. „საქართველოს სათბობისა და ენერგეტიკის სამინისტროსა და საფრანგეთის ელექტროენერგიის კომპანია "ელექრისიტე დე ფრანს"-ს შორის ელექტრო ენერგიის სფეროში“ თანამშრომლობის ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 05.02.1997. არ არის საერთაშორისო

 19. „საქართველოს კავშირგაბმულობის და ფოსტის სამინისტროსა და საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოს (RFI) შორის საქართველოში რადიოპროგრამების რეტრანსლაციის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.02.97. არ არის საერთაშორისო

 20. „საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საარქივო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან – 20.05.1999

 21. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის საფრანგეთის სამხედრო სასწავლებლებში ქართველი ოფიცრების სწავლების შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 25.09.2002

 22. „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 07.03.2007. ძალაშია 01.06.2010

 23. „საქართველოსა (საქართველოს მთავრობა) და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის“ ფინანსური პროტოკოლი.
  ხელმოწერილია 24.11.2008. ძალაშია 30.12.2008

 24. „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავობას შორის“ განზრახულობათა დეკლარაცია.
  ხელმოწერილია 07.06.2010. არ არის საერთაშორისო

 25. „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი.
  ხელმოწერილი 05.11.2012. ძალაშია 01.04.2013