ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სინგაპურის რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სირიის არბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
    ძალაშია: 2.05.2010.

  2. საქართველოს მთავრობასა და სირიის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
    ძალაშია: 20.07.2011.