ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სურინამის რესპუბლიკას შორის

  1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სურინამის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.09.2011.