ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ფილიპინების რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ფილიპინების რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა დეპარტამენტს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 13.02.2011