ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ქუვეითის სახელმწიფოს შორის

 1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს საგრეო საქმეთა სამინისტროსა და ქუვეითის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ორმხრივი კონსულტაციების ჩატარების შესახებ.
  ძალაში: 31.05.2010.

 2. საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ერთობლივი კომიტეტის დაარსების შესახებ.
  ძალაშია:6.12.2010.

 3. სავაჭრო შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის.
  ძალაშია: 17.05.2012.

 4. საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 13.10.2009. ძალაშია 30.05.2013. 

 5. საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 13.10.2009. ძალაშია 14.04.2013.