ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 28.02.1996

 2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 18.05.1999. ძალაშია 24.09.2001

 3. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 23.05.2006. ძალაშია 04.05.2007

 4. საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 22.01.2009. ძალაშია 16.10.2009

 5. საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 29.08.2009. ძალაშია 13.03.2011

 6. 1982 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი „საბჭოთა კავშირის სოციალისტურ რესპუბლიკებსა და ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის სამართლებრივი დახმარებისა და სამოქალაქო, სისხლის და საოჯახო საკითხებში სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ“ ხელშეკრულება
  ძალაშია საქართველოსათვის 

 7. საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 8.11.2010. ძალაშია 28.11.2011

 8. საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 4.06.2014. ძალაშია 1.08.2014

 9. საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკისა და მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 10.04.2013. ძალაშია 1.10.2013