ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ჩილეს რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ჩილეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის, მესაქონლეობის, მეთევზეობის, აგროინდუსტრიისა და სასოფლო–სამეურნეო რაიონების განვითარების დარგში ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 19.10.2011.

  2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩილეს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების ჩატარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 25.04.2013.