ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ხორვატიის რესპუბლიკას შორის

 1. ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ხორვატიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 7.05.2006

 2. თანამშრომლობის ოქმი ევროპული ინტეგრაციის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ხორვატიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს შორის.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 7.05.2006.

 3. საქართველოს მთავრობასა და ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 16.10.2010. ძალაშია 3.02.2012.

 4. საქართველოს მთავრობასა და ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 18.01.2013. ძალაშია 06.12.2013.