ოფიციალური დოკუმენტაცია:

„საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები“ – ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1633 (2008)

2008 წლის 2 ოქტომბრის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიღებულ იქნა  “საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგების” შესახებ 1633 რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც როგორც საქართველოს ასევე რუსეთს დაეკისრა გარკვეული ვალდებულებები.

რეკომენდაცია 1846 (2008)

იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტი