კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, გთხოვთ გაეცნოთ რეკომენდაციებს როგორც მაღალი რისკის ზონის ქვეყნებიდან მოგზაურობის, ასევე ზოგადად მგზავრობის და თვითმფრინავის ბორტზე ყოფნის, ასვე თვითიზოლაციის შესახებ.

კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, გთხოვთ გაეცნოთ რეკომენდაციებს როგორც მაღალი რისკის ზონის ქვეყნებიდან  მოგზაურობის, ასევე ზოგადად მგზავრობის და თვითმფრინავის ბორტზე ყოფნის, ასვე თვითიზოლაციის შესახებ.


რჩევები მაღალი რისკის ქვეყნიდან მოგზაურთათვის 

ზოგადი რჩევები მოგზაურთათვის 

თვითიზოლაციის წესები 

თვითმფრინავის ბორტზე ყოფნის რეკომენდაციები 

Recommendations for International Travelers

Recommendations for International Travelers from High-Risk Countries

Recommendations for Aircraft Crew Members

Recommendations for Persons in Self-Isolation