საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ!

თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებით, რომელიც 2018 წლის 13 თებერვალს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა და ძალაში 14 თებერვალს შევიდა - „უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებულ ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებას აეკრძალა და არ მიეცემა საშუალება, თურქეთის ტერიტორია საგზაო ადმინისტრაციული ჯარიმის გადაუხდელად დატოვოს“.

დეტალური ინფორმაცია ჯარიმების ოდენობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქ. ტრაბზონში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ვებ-გვერდზე