იაპონია

იაპონიაში სწავლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მოიპოვონ როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ფონდების სტიპენდიები: