ირანი

ინფორმაცია ირანის ისლამურ სახელმწიფოში უცხოელი სტუდენტების მიერ განათლების მიღების პირობებისა და სტიპენდიების შესახებ განთავსებულია ირანის ისლამური რესპუბლიკის მეცნიერების, კვლევებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს ვებ-გვერდზე:

http://en.msrt.ir/en/page/17/study-in-iran