ირლანდია

ირლანდიისა და საქართველოს უნივერსიტეტები აქტიურად თანამშრომლობენ სტუდენტების გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით „Erasmus+ Credit Mobility“ ფარგლებში. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვრცელი ინფორმაცია განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: http://erasmusplus.org.ge/ge/projects/after-2014

ასევე საქართველოს მოქალაქეებს ქართული საქველმოქმედო ფონდის iGeneration Foundation (IGF) დაფინანსებით შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ ლიმერიკის უნივერსიტეტში. სტიპენდიები განკუთვნილია ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის. დეტალური ინფორმაცია, შესაბამისი დისციპლინების/მიმართულებების ჩათვლით ხელმისაწვდომია
ლიმარკის უნივერსიტეტის ვებ საიტზე.