იტალია

იტალიის რესპუბლიკის მთავრობა ყოველწლიურად აცხადებს სასწავლო პროგრამებს უცხოეთის მოქალაქეებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიის მოქალაქეებისთვის. ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ განთავსებულია იტალიის საგარეო და პოლიტიკურ საქმეთა სამინისტროს ვებ-საიტზე: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

გარდა ამისა, ცალკეული უნივერსიტეტების მიერ შემოთავაზებული სტიპენდიების შესახებ ინფორმაცია პერიოდულად ქვეყნდება საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს ვებ გვერდზე