კოლუმბია

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კოლუმბიის ეროვნულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებულია შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ბაკალავრიატისა და სამაგისტრო სტუდენტებისთვის გაცვლით პროგრამებს.

კოლუმბიის უნივერსიტეტის ვებ საიტი