მალაიზია

საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ მალაიზიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ორი სტიპენდიით: მალაიზიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო სტიპენდია (Malaysian International Scholarship), რომელიც მალაიზიის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის აფინანსებს სამაგისტრო (2 წელი) და სადოქტორო (3 წელი) პროგრამებზე სწავლის ხარჯს და მალაიზიის ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა (Malaysian Technical Cooperation Programme), რომელიც გაიცემა სამაგისტრო და სადოქტორო ხარისხის მაძიებელ სტუდენტებზე მთავრობათაშორისი შეთანხმების საფუძველზე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში