ნიდერლანდების სამეფო

ნიდერლანდების სამეფოში სწავლის მსურველი უცხოეთის მოქალაქეებისთვის NFP-ის ფარგლებში ხდება ორი სახის პროგრამების დაფინანსება: სამაგისტრო პროგრამები და სხვადასხვა ხანგრძლივობის მოკლევადიანი კურსები.

ინფორმაციისათვის იხილეთ: https://www.epnuffic.nl

ნიდერლანდებში სასწავლებლების შერჩევა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://www.studyfinder.nl