ნორვეგია

ინფორმაცია ნორვეგიის სამეფოში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ განთავსებულია შემდეგ ბმულებზე:

ქვემოთ მოცემულია იმ ნორვეგიული უნივერსიტეტების ჩამონათვალი, რომლებიც სტუდენტებს ინგლისურენოვან პროგრამებს სთავაზობენ.

University of Oslo, Oslo
http://www.uio.no
http://www.uio.no

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
http://www.ntnu.edu

University of Bergen, Bergen
http://www.uib.no

University of Agder, Kristiansand
http://www.uia.no

University of Tromsø, Tromsø
https://en.uit.no

Norwegian Business School, Oslo
http://www.bi.edu

University of Stavanger, Stavanger
http://www.uis.no
http://www.uis.no

Telemark University College, Porsgrunn
http://www.tuc.no
http://eng-www11.hit.no

Bergen University College, Bergen
http://www.hib.no

Norwegian School of Economics, Bergen
http://www.nhh.no
http://www.nhh.no

The University Centre in Svalbard, Longyearbyen
http://www.unis.no/
http://www.unis.no

The Oslo School of Architecture and Design, Oslo
https://aho.no
https://aho.no

Volda University College, Volda
http://www.hivolda.no
http://www.hivolda.no

Norwegian University of Life Sciences, Aas
https://www.nmbu.no/en/studies
https://www.nmbu.no/en/studies/admission/apply

Hedmark University of Applied Sciences, Elverum
http://eng.hihm.no

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo
http://www.hioa.no
https://student.hioa.no

Lillehammer University College, Lillehamer
http://www.hil.no

Molde University College, Molde
http://www.himolde.no

Nord University, Steinkjer
http://www.nord.no/en/studies/programmes-courses/Pages/default.aspx
http://www.nord.no/en/studies/admission/Pages/default.aspx#&acd=57dbaecb-b717-ed80-b0bb-640406c410a0

Norwegian Academy of Music, Oslo
http://nmh.no

Oslo National Academy of the Arts, Oslo
http://khio.no

Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
http://www.nih.no

Bergen Academy of Art and Design, Bergen
http://www.khib.no

Sogn og Fjordane University College, Sogndal
https://www.hisf.no