რუმინეთი

საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც სწავლის გაგრძელება რუმინეთში სურს, თავდაპირველად უნდა გაიაროს რუმინული ენის ერთ წლიანი ინტენსიური კურსი, ხოლო შემდგომში განაგრძოს სწავლა რუმინულ ენაზე. სტიპენდიის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ რუმინეთის საელჩოს საქართველოში.