რუსეთის ფედერაცია

2008 წლის 29 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ, შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციაში აღარ შედის ოფიციალური შეტყობინებები სტიპენდიებისა, თუ სხვა პროგრამების შესახებ, რომელთა ბენეფიციარიც შეიძლება გახდეს საქართველოს მოქალაქე.

თუმცა რუსეთის ფედერაციაში მოქმედებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის ოფიციალური წესი. ქვემოთ მოცემულია ვებ საიტები, სადაც მითითებულია დეტალური ინფორმაცია ზემოაღნიშნულ წესთან დაკავშირებით:

http://минобрнауки.рф/новости/4929
http://government.ru/docs/7126/
http://минобрнауки.рф/документы/4852/файл/3744/m844.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/4812/файл/3702/m839.pdf
http://www.russia-edu.ru/